Archive for June, 2015

Bala Village: May 2015

229

พฤษภาคม 2558

หลังจากที่ชาวบ้านได้เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเสร็จแล้ว สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านตั้งหน้าตั้งตารอคือสายฝนที่จะตกลงมาเพราะเมื่อถึงฤดูแห่งการเพาะปลูกนั้น ฝนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสายฝนที่พระองค์ทรงประทานให้ ทำให้ชาวบ้านเริ่มปลูกข้าวโพดแล้ว เดือนนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณ ปิตุลุ ประธาน คริสตจักห้วยป่าเป้ากลับไปอยู่กับพระเจ้าจากโรคหัวใจ เราใช้เวลา 1 อาทิตย์สำหรับงานศพ ทำให้ได้เห็นถึงความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่ได้แยกว่ามาจากโบสถ์ไหน เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ตามความสามารถที่แต่ละคนมี เช่น ฆ่าหมู ทำอาหาร ขุดหลุมศพ และทำโลงศพ

พี่วิทรูย์ เนื่องจากเดือนนี้แล้งมาก ทำให้น้ำที่สวนไม่พอใช้ดังนั้นพี่วิทูรย์จึงต้องทำที่พักน้ำที่ต้นน้ำเพื่อให้มีน้ำไหลเข้าสวนตลอด และตอนนี้ทำให้ไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดน้ำแล้ว นอกจากนี้พี่วิทูรย์ยังได้ตัดหญ้าในนาเพื่อเตรียมปล่อยน้ำเข้านา และในเดือนนี้ขายกล้วยได้ประมาณ 2,500 หวี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้าน เบนจามิน ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการสร้างบ้าน หลังจากนี้เบนจามินจะย้ายมาอยู่ที่สวนในบ้านหลังใหม่ของเขาและมีเวลาทำงานในสวนมากขึ้น

“May 2015

This month, the villagers have finished preparing their land for corn cultivation, and wait intently for the rains to come, as they are essential to the planting season.  We thank God for the first rains that have allowed the villagers to begin planting their corn.  On the other hand, this month God called Mr. Pitulu, a leader in our local Huay Pa Pao Church, to come and stay with him in heaven.  He passed away suddenly from heart disease.  We used one week for the funeral to show our love for him and support for his family.  Most people in the village will com11421719_10204685810288412_590603344_n (1)e to help no matter which church they come from.  Everyone will serve as they do best, such as butchering the pig, cooking meals, digging a grave, building the casket, or just spending time together.

This month has been very dry, so water at the farm was not enough to use.  Witoon made a small dam at the head of our water source so we no longer have water shortage problems.

Last week, Witoon cut weeds in the rice field and began flooding the paddies to prepare for plowing next month.  This month we sold about 2500 bunches of bananas!  Finally, we thank God for Ali’s new house which he built himself!  He spent 4 months building and will soon move into his new home at the farm. He really wants to stay in the farm so he can work and live there full time.”

-Dara Daleethong

Ali, Witoon's right hand man and proud new resident of the HSDC

Ali, Witoon’s right hand man and proud new resident of the HSDC.  See his handiwork below!

It’s pink!


Bala Village: February and March 2015

กุมภาพันธ์  2558

044        ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเดือนนี้ที่พระเจ้าทรงนำช่วงเดือนนี้อากาศทางหมู่บ้านเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตอนเช้าจะหนาวและตอนเที่ยงจะร้อนมากชาวบ้านยังว่างจากการทำงานอยู่บางส่วนก็เก็บฟื้นบางส่วนก็หาปลาในแม่น้ำเพราะว่าร้อนมากในเวลาเที่ยง และชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงก็จัดกลุ่มปัดผ้า ส่วนผู้ชายบางส่วนก็เริ่มไปตัดหญ้าที่สวนบางคน เดือนนี้พี่วิทูรย์ก็ได้ขายกล้วยให้ชาวบ้านประมาณ 2,000 หวี

อยากให้อธิฐานเผื่อการทำงานของพี่วิทูรย์ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์    และช่วยอธิฐานเผื่อสุขภาพของพี่นีที่ปวดหลังด้วยนะครับ อยากให้อธิฐานเผื่อการทำงานของอาจารย์โจนาธัน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และการเดินทางของอาจารย์โจนาธัน

มีนาคม 2558

เดือนนี้ชาวบ้านได้เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกล้วย และในปีนี้ชาวบ้านปลูกกล้วยมากกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อว่างจากการปลูกกล้วยจะตัดหญ้าในสวนเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวโพด ชาวบ้านบางส่วนก็จะไปจับปลาในแม่น้ำเพื่อผ่อนคลาย ปีนี้หมู่บ้านบาหลามีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้เนื่องจากน้ำแห้งเพราะว่าปีนี้อากาศแห้งแล้งและร้อนกว่าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำที่ลดลงเลยต้องใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ตอนเย็นต้องปิดแท็งก์น้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในวันต่อไป

พีวิทูรย์ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากเพราะว่าได้ต้อนรับ คุณ โยซูวาเพื่อนร่วมงานใหม่ที่จะมาช่วยงานเรื่องเอกสารต่างๆ  และขอขอบคุณทีม SST ที่ได้มาช่วยชาวบ้านปลูกกล้วย ในปีนี้พวกเราได้ปลูกกล้วยทั้งหมด 1080 ต้น ด้วยความช่วยเหลือของนักศึกษาซึ่งเราได้มีโอกาสใช้เวลาให้กำลังใจร่วมกัน ขอบขอบคุณอาจารย์ไมค์ อาจารย์แอนที่ได้ให้จัดเตรียมงานต่าง ๆ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือหมู่บ้านบาหลามาตลอดทำให้ชาวบ้านมีความหวังที่จะมีการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน

“February 2015

Thank God for leading us in this month. It is quite cold in the morning and hot in the afternoon. Villagers are free from work, so some go to collect firewood for the year, cut grass in their fields, or go fishing. Some women spend this time sewing their beautiful handicrafts.  This month we sold 2,000 bunches of banana. We ask you to pray for Witoon and Jonathan’s work, health, and Naju for her back pain.

March 2015

This month the villagers prepared the land for planting banana trees. This year the village planted more banana trees than in previous years. After planting the banana trees the villagers cut the grass in other areas to prepare the land for planting crops. They also went fishing in the river to relax. This year the village of Bala had problems with the water supply because of the lack of rain and the weather being hotter than normal.  Both of these caused water levels to be abnormally low, and forced us to ration our water. For example, in the evenings the village water reservoir is shut off in order to conserve for the next day.

This month Witoon’s farm is very thankful for Joshua’s help with office work. We are also extremely grateful for the SST students who came to help the village plant banana trees. This year we were able to plant 1080 trees with the help of the students. The time we had with them was exciting and very encouraging. Thank you to A. Mike and A. Anne for organizing and over seeing this program, and for the help and support that they have given to us all these years. Thanks to their efforts, the village now has greater hope and optimism about returning the land to a better state.

God bless everybody”

-Dara Daleethong

11090821_10100445664182706_2035965787258317283_o

SST students off to work!

11043043_442597979230262_6085437355144755638_n

11414980_10204714116916060_1164692863_o New additions to the farm; baby goats and Ali’s new home under constructionA new year in Bala Village

This update comes from our sister Naju Daleethong, Witoon’s wife and invaluable member of the HSDC team:

มกราคม  2558

            ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวบ้านทุกคนชาวบ้านทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านทุกคนรอกันมาตลอดทั้งปี และเป็นช่วงที่ชาวบ้านทุกคนว่างจากงานและหยุดงานตั้งแต่วันที่1ถึง วันที่ 12 มกราคมชาวบ้านก็หยุดกินปีใหม่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปสวน ส่วนหลังจากวันที่ 12เป็นต้นมาชาวบ้านก็เริ่มทำงานของตัวเองตามปกติ ส่วนชาวบ้านที่ว่างจากงานก็มาช่วยงานพี่วิทูรย์  ช่วงนี้ชาวบ้านก็จะทำงานเบา ๆ ก่อนอย่างเช่นเก็บหญ้าไม้กวาด เพื่อที่จะทำไม้กวาดไว้ใช้เองในบ้านหรือไม่ก็ไปเก็บหญ้าคามาทำหลังคากระท่อมส่วนคนที่มีสวนผลไม้ก็จะไปตัดหญ้าให้สวน

ส่วนพี่วิทูรย์หลังจากวันที่12 มกราคม พี่วิทูรย์ก็เริ่มทำงานที่วางไว้  พี่วิทูรย์เริ่มขุดถนนและขุดนาใหม่เพิ่ม และพี่วิทูรย์ได้สร้างห้องประชุมที่สวน ขอบคุณอาจารย์โจนาธันมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำงานทุกๆ ด้านของพี่วิทูรย์ และเดือนนี้พี่วิทูรย์ก็ได้ขายกล้วยให้ชาวบ้านประมาณ 2,500 หวี และขอบคุณมากเดือนนี้เราก็ได้ต้อนรับแขกของอาจารย์ไมค์ที่สนับสนุนครอบครัวพี่มาเที่ยวที่สวน

“January 2015

We thank God that this period is a time of New Year celebration for the villagers of Bala Village.  All of the villagers are very excited for this time and have waited together patiently for an entire year.  This period, after harvest and before planting season, we are free from heavy work.  We stop all work completely from January1-12, when we do not go into the fields, but stay home to eat and spend time together.  After the twelfth, we continue our individual work as usual.  At this time, the villagers have very light work, and many have the free time to help on projects at P’Witoon’s center.  We also spend time collecting grass to make brooms and use as roof thatch.  Villagers with fruit trees will be busy cutting weeds in their orchards.

After the twelfth of January, P’Witoon also began his low-season work.  With the help of many neighbors, he was able to dig a new road up the mountain (to help when harvesting bananas) and expand the rice fields.  In addition, we were able to build a small meeting hall and kitchen at the farm.

During the month of January alone, P’Witoon was able to sell about 2,500 bunches of  bananas from his village cooperative.  We are also very grateful for the many new friends that we have welcomed to the farm, who have supported and encouraged P’Witoon in his work.”

-Naju Daleethong

Traditional Lahu dance to celebrate the new year

Traditional Lahu dance to celebrate the new year

Witoon and villagers worked 3 days to dig this road by hand! We now have much better access to our higher banana fields!

Two of our Akha uncles putting the roof on our new meeting room and kitchen.

This new visitor/volunteer house and bathroom is a fine example of traditional bamboo construction and a comfortable place for P’Witoon and his family to host students at the farm.  We are so grateful for our local builders and volunteers who worked alongside them to create this masterpiece!